Zajęcia

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zajęciach.

 

Kontakt z nami

JĘZYK ANGIELSKI

 

Placówka współpracuje z Mobilnym Centrum Szkoleń Językowych In Company. Lektorzy z perfekcyjnym przygotowaniem zarówno metodycznym jak i pedagogicznym gwarantują wysoką jakość prowadzonych zajęć.

Metodyk firmy czuwa nad prawidłową realizacją programu opracowanego, w oparciu o zalecenia MEN, na podstawie podręcznika „My First Englisch Adventure”. Nauka z firmą In Company to przyjemność, zajęcia są dynamiczne, tempo zajęć zmienne, zabawy statyczne przeplatają się z piosenkami i zabawami ruchowymi. W zajęciach wykorzystywanych jest wiele materiałów dydaktycznych, jak flash cards, płyty CD, plakaty, plansze obrazkowe inne.

W zajęciach stosowane są różnorodne metody, jedną z podstawowych jest TPR (Total Physical Response) czyli metoda reagowania całym ciałem, która zwraca uwagę na rozwój umiejętności słuchania i rozumienia języka adresowanego do dziecka. Inne stosowane metody to metoda pedagogiki zabawy, metoda naturalna – prowadzenie zajęć wyłącznie po angielsku, metoda learning by doing – wykorzystywanie zdolności artystycznych dzieci, a także elementy dramy. W ramach zajęć organizowany jest festiwal piosenki „Słuchowisko”, comiesięczny cykl zajęć „Close to England” poświęcony kulturze i obyczajom Wielkiej Brytanii, przedstawienie „Małe formy teatralne”, przygody z bajkami po angielsku „Fairy-tale adwenture”.

Rodzice na bieżąco informowani są o tematyce zajęć, uczestniczą w organizowanych zajęciach otwartych.

Terapia logopedyczna

Z roku na rok rośnie ilość dzieci, u których diagnozowany jest opóźniony rozwój mowy. Zjawisko to miewa różne podłoże, ale w każdym przypadku, niezbędna jest pomoc doświadczonego logopedy. Nad prawidłowym rozwojem mowy naszych dzieci czuwają:
mgr Angelika Żmigrodzka i mgr Karolina Czajkowska

Prowadzą one zajęcia grupowe i indywidualne.

Dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia grupowe obejmujące swoim zakresem:

 • ćwiczenia buzi i języka;
 • ćwiczenia i naukę poprawnej wymowy;
 • naukę oddychania;
 • uwrażliwianie miejsca artykulacji głosek;
 • przygotowanie do nauki pisania i czytania;
 • ćwiczenia grafomotoryczne.

Czas trwania zajęć oraz ich trudność dostosowywana jest do umiejętności dzieci.

Ponadto prowadzone są indywidualne zajęcia ze zdiagnozowanymi uprzednio, przez naszych specjalistów, dziećmi. Każdy przedszkolak, który rozpoczyna indywidualną terapię logopedyczną ma założoną teczkę pracy.

 

W trakcie każdego spotkania mały pacjent otrzymuje materiały do pracy i powtórzeń w domu. Z każdych zajęć wychodzi z zaleceniami i pakietem ćwiczeń rozpisanych na cały tydzień. Stosowane metody pracy to:

 • metoda pasywna – logopeda mechanicznie pomaga dziecku ułożyć narządy artykulacyjne;
 • metoda odczytywania z ust – technika wzrokowa, bez ingerowania w ułożeniu narządów artykulacyjnych. Dziecko obserwuje jak logopeda wymawia prawidłowo głoskę i próbuje odtworzyć pożądany dźwięk. Ćwiczenia odbywają się przed lustrem.
 • metoda aktywna – polegająca na przekształcaniu dźwięku pomocniczego w docelowy. Ćwiczenia w formie zabawy, z użyciem czekolady, miodu, płatków śniadaniowych, uwrażliwiają miejsce artykulacji.

 

Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna

Program wychowania zdrowotnego w przedszkolu zawiera oprócz działań profilaktycznych także elementy ćwiczeń kształtujących i korektywnych uwzględniających poszczególne odcinki kręgosłupa oraz nogi i stopy. Okres przedszkolny to dobry czas do kształtowania prawidłowych stereotypów ruchowych i do tworzenia nawyku prawidłowej postawy ciała. Do podstawowych zadań gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej należą:

 • dostarczanie dzieciom niezbędnej dawki aktywności, uwzględniającej ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone, wzmacniające mięśnie osłabione, kształtujące fizjologiczne krzywizny kręgosłupa,
 • wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy w odciążeniu i w obciążeniu,
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, nie dopuszczenie do tego, aby wada rozwojowa przekształciła się w trwałą nieprawidłowość,
 • wyrobienie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała przy pracy i w czasie odpoczynku

Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej. Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb gimnastyki korekcyjnej uatrakcyjnia zajęcia i mobilizuje dzieci do zwiększonego wysiłku. Dodatkowym czynnikiem uatrakcyjniającym zajęcia jest wykorzystanie wielu pomocy (woreczków, szarf, piłek, lasek itp.) i sprzętów (ławeczek, drabinek, równoważni itp.).

Instruktor gimnastyki, a zarazem muzykoterapeuta mgr. Jolanta Witkowska stosuje w swojej pracy nowatorskie formy i metody, które łączą zajęcia muzyczno- ruchowe ze ściśle korekcyjnym działaniem. Cykl zajęć gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej, w których wszystkie zabawy i ćwiczenia ilustrowane są muzyką i tematycznie współistnieją z tematem przewodnim wykorzystują niespożyte pokłady dziecięcej wyobraźni. Zajęcia będące muzyczno-ruchową, uwielbianą przez dzieci opowieścią, dla wprawnego oka są zestawem precyzyjnie opracowanych ćwiczeń korekcyjnych, których nadrzędnym celem jest korygowanie wad postawy i przeciwdziałanie płaskostopiu.

Rytmika i muzykoterapia

Muzyka jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną.

Zajęcia rytmiczne prowadzone przez mgr Joannę Piotrkowską i mgr Jolantę Witkowską zawierają różne formy umuzykalnienia służące rozwijaniu dyspozycji twórczych dzieci, kształtowaniu ich ekspresji i twórczych postaw.

Na atrakcyjność zajęć ma wpływ doświadczenie w pracy z dziećmi i muzyczny talent prowadzącej. Rozwijanie wrażliwości słuchowo-ruchowej, kształcenie poczucia rytmu, wyzwalanie aktywności twórczej, przygotowanie dzieci do odbioru muzycznych dzieł sztuki jak również sposoby wykorzystania muzyki do celów terapeutycznych (uwalnianie emocji podczas działań muzycznych, czerpanie radości ze słuchania muzyki), a przede wszystkim „zarażenie” miłością do muzyki to nadrzędne cele zajęć umuzykalniających prowadzonych w naszym przedszkolu.

Jesteś zdecydowany?

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z przedszkolem.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,

dostosowując się do jego potrzeb.