Kadra

Jolanta Witkowska

Jolanta Witkowska

właściciel, dyrektor do spraw oświatowych

 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Muzykoterapeuta
 • Terapeuta SI

Ukończyłam studium nauczycielskie, studia magisterskie na kierunku muzykoterapia w rehabilitacji, studia podyplomowe Teoria Integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Ukończyłam kursy kwalifikacyjne z zakresu:

 • Zarzadzanie oświatą
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Oligofrenopedagogika

W ciągu wielu lat pracy z dziećmi brałam udział w licznych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach.

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- Profil psychoedukacyjny PEP-r
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Praca z dziećmi jest sensem mojego życia, przynosi mi wiele radości i satysfakcji.

Sylwia Kucharczyk

Sylwia Kucharczyk

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. 

Doskonaląc swój warsztat pracy uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, między innymi brałam udział w szkoleniach i kursach.

 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Zachowanie trudne dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Jestem osobą pogodną, otwartą i cierpliwą. W łatwy sposób nawiązuję kontakt z dziećmi zyskując ich zaufanie i sympatię. W swojej pracy zawsze staram się być dokładna, sumienna i konsekwentna.

Marta Wrześniewska

Marta Wrześniewska

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • logopeda
 • oligofrenopedagog

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i wczesnej interwencji pedagogicznej i logopedycznej.
Cały czas doskonalę swój warsztat pracy, uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, między innymi brałam udział w szkoleniach:

 • Autyzm, Zespół Aspergera, praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Terapia ręki. Szkolenie I i II stopnia
 • Metoda Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz

Pracuję jako nauczyciel i terapeuta, z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do każdego dziecka mam indywidualne podejście, staram się odkrywać jego potencjał, uzdolnienia i predyspozycje. Cechuje mnie życzliwość, cierpliwość i zamiłowanie do pracy z dziećmi.

Katarzyna Markiewicz

Katarzyna Markiewicz

 • Psycholog
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia
 • Nauczyciel dyplomowany

Jestem absolwentką Akademii Teologii Katolickiej, wydziału filozofii o specjalności psychologia.
Ukończyłam Studium Podyplomowe Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii.

 • Posiadam certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej.
 • Posiadam certyfikaty wydane przez TMB Educational Enterprises:
  •  Clinical Assessment and Practical Interventions for Praxis From Ideation to Execution
  • Sensory Integration Assessment and Intervention for Individuals with Autism
 • Ukończyłam szkolenie „Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowym” prowadzone przez Tracy Murnan Stackhouse oraz Julię Wilbarger.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ciągu 20 lat pracy w przedszkolu integracyjnym i prowadzeniu własnej praktyki psychologicznej.  W ciągu całej kariery zawodowej brałam udział w licznych kursach i szkoleniach.

Na co dzień zajmuje się terapią indywidualną i grupową dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Szczególnie interesują mnie zagadnienia związane z nowymi trendami terapeutycznymi mającymi zastosowanie w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Moim celem zawsze jest poprawa jakości i komfortu życia dziecka i rodziny.

Ewelina Rutkowska

Ewelina Rutkowska

 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyłam studia licencjackie o specjalności : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie o specjalności: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą.
Pracę w przedszkolu rozpoczęłam już w czasie studiów, co pozwoliło mi na zdobycie kilkuletniego już doświadczenia w pracy z dziećmi. Staram się stale podnosić swoje kwalifikacje, pogłębiać wiedzę na temat pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyłam liczne kursy wewnętrzne i zewnętrzne. Brałam udział w szkoleniach:

 • Zachowania trudne osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Profil Psychoedukacyjny PEP-r. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju.
 • Terapeuta cień dziecka z Zespołem Aspergera
 • Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju
 • Terapia ręki. Kurs I i II stopnia
 • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Praca z dziećmi przynosi mi satysfakcję i codziennie wzbogaca o nowe doświadczenia. Największą motywacją do pracy są dla mnie postępy moich podopiecznych.

Karolina Czajkowska

Karolina Czajkowska

Muzykoterapeuta

 • Neurologopeda

Ukończyłam studia magisterskie o specjalności : Muzykoterapia w rehabilitacji oraz studia podyplomowe: Logopedia. Ukończyłam studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego o specjalności: Neurologopedia
Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach, miedzy innymi:

 • Terapia logopedyczna dzieci ze spectrum autyzmu
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego; ocena i terapia
 • Elementy terapii ręki w pracy logopedy
 • Logorytmika w praktyce logopedycznej.
 • Wibratory logopedyczne w praktyce-wskazówki do masażu logopedycznego
 • Metodyka postępowania logopedycznego w terapii rotacyzmu
 • Rola logopedy w procesie diagnozy i terapii małego dziecka z ASD

Uczestniczyłam w X ogólnopolskiej konferencji logopedycznej: „Wyzwania diagnostyczne i terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami artykulacyjnymi i autystycznymi”

Ukończyłam kurs uprawniający mnie do korzystania z urządzenia TalksUp® i otrzymałam tytuł Praktyka Metody Tomatisa® poziomu 1. Pracuję z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca daje mi dużo satysfakcji i stawia przede mną nowe wyzwania.

Agnieszka Sosnowiec

Agnieszka Sosnowiec

 • Nauczyciel
 • Fizjoterapeuta, kinezjolog
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia

Ukończyłam Studium medyczne oraz Akademię Wychowania Fizycznego na wydziale rehabilitacji ruchowej.
Pracuję głównie z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Prowadzę terapię indywidualną i grupową dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, terapię dzieci z trudnymi zachowaniami , w tym z dziećmi z autyzmem, korekcję wad postawy.
Brałam udział w szkoleniach:

 • Ocena kliniczna i praktyki terapeutyczne stosowane w zaburzeniach praksji
 • Makaton- system gestów i symboli graficznych
 • Black White and Grey- ADHP czy SPD
 • Kinezjologia Paula Dennisona
 • Muzykoterapia
 • ©Bilateral Integration: The Gateway to Achievement
 • Bilateralna Integracja – program szkolny z zakresu badań przesiewowych i treningu grupowego.

Terapia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami przynosi mi wiele satysfakcji i pozwala na realizację zawodową. W pracy najbardziej cieszą mnie sukcesy moich podopiecznych. Główne przesłanie towarzyszące mi w moich codziennych zajęciach brzmi: „Aby rozwój ruchowy był pełnowartościowy, przyniósł radość, trzeba dbać o jego elementy na każdym etapie. Najważniejsze jest to, aby umożliwić dziecku poprzez ruch odkrywanie swojego „ja” i poznawanie świata. Wiara dziecka we własne możliwości jest podstawą do odnoszenia sukcesów”.

Owocem mojej pracy było wyróżnienie i nagroda za pracę na rzecz integracji.

Luba Bilińska

Luba Bilińska

 • Asystent nauczyciela

Ukończyłam następujące szkolenia:

 • Asystent nauczyciela w przedszkolu
 • Zachowania trudne osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Praca terapeuty cienia dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera

 

Jesteś zdecydowany?

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z przedszkolem.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,

dostosowując się do jego potrzeb.