Zajęcia w ramach czesnego

Angielski

Uczymy języka angielskiego poprzez doskonałą zabawę wykorzystując metodę Total Physical Response, czyli nauczanie języka obcego za pomocą ruchu.

Profesjonalne podejście lektorów z PEEKABOO gwarantuje bezstresowe poznawanie języka. Prowadzący zapoznają dzieci nie tylko z językiem, lecz również z kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych.

Każda grupa wiekowa ma swój własny program nauczania, dostosowany do potrzeb i możliwości percepcyjnych dzieci. Zależy nam, żeby każde dziecko aktywnie uczestniczyło w zajęciach, słuchało, mówiło, śpiewało ilustrując treść ruchem.

Rodzice na początku miesiąca informowani są o tematyce zajęć, zakresie wprowadzanego słownictwa, treścią wierszyków i piosenek. Dzięki temu mogą wspólnie z dziećmi powtarzać wprowadzony materiał oraz kontrolować wiedzę dziecka zdobytą podczas zajęć.

Koncerty

Od lat o edukację muzyczną naszych przedszkolaków dba Pan Pianinko, czyli wspaniały wszechstronny muzyk, kompozytor, teoretyk muzyki, Łukasz Dąbrowski.

To on wprowadza dzieci w świat muzyki. Zaprasza na koncerty doskonałych muzyków, którzy wspólnie z nim, grają na różnych instrumentach muzycznych. Każdy koncert do magiczna, muzyczna podróż, podczas której dzieci poznają instrument, jego wygląd budowę i słuchają utworów muzycznych maksymalnie wykorzystujących możliwości danego instrumentu. Muzyczne podróże po całym świecie pozwalają na poznanie klasycznych instrumentów muzycznych, ale również instrumenty charakterystyczne dla danego rejonu świata np.: afrykańskie instrumenty perkusyjne takie jak kij deszczowy, kalimba, bęben szamański czy argentyński bandoneon.

Basen

Od kilku lat współpracujemy ze szkółką pływacką NEMO. Twórcy szkółki, Beata i Łukasz Brejnakowscy to ludzie z pasją. Ich celem jest nauka i doskonalenie pływania na najwyższym poziomie. Zajęcia odbywają się w przyjemnej atmosferze z indywidualnym podejściem do każdego dziecka.

Ponadto wyprawa na basen jest też dobrą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności społecznych, uczy dzieci zaradności i samodzielności .

Teatry

Chcąc przybliżyć dzieciom piękno teatru, zapraszamy aktorów do nas.

Chętnie zapraszamy artystów Grupy Teatralnej ECHO, którzy szanują młodego odbiorcę, a profesjonalne przedstawienia są na bardzo wysokim poziomie.

Przedstawienia charakteryzują się różnorodnością form teatralnych. Każda bajka łączy w sobie grę aktora żywoplanowego i animację lalkową (jawajki, kukły, pacynki) .

Ciekawe szyte na miarę kostiumy teatralne, różnorodne lalki na tle kolorowej i przestrzennej scenografii, tworzą klimat, który jest dla dzieci fascynujący.

Po każdym przedstawieniu aktorzy zapraszają dzieci na krótką edukację stanowiącą uzupełnienie programu nauczania.

Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna

Program wychowania zdrowotnego w przedszkolu zawiera oprócz działań profilaktycznych także elementy ćwiczeń kształtujących i korektywnych uwzględniających poszczególne odcinki kręgosłupa oraz nogi i stopy. Okres przedszkolny to dobry czas do kształtowania prawidłowych stereotypów ruchowych i do tworzenia nawyku prawidłowej postawy ciała. Do podstawowych zadań gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej należą:

 • dostarczanie dzieciom niezbędnej dawki aktywności, uwzględniającej ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone, wzmacniające mięśnie osłabione, kształtujące fizjologiczne krzywizny kręgosłupa,
 • wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy w odciążeniu i w obciążeniu,
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, nie dopuszczenie do tego, aby wada rozwojowa przekształciła się w trwałą nieprawidłowość,
 • wyrobienie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała przy pracy i w czasie odpoczynku

Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej. Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb gimnastyki korekcyjnej uatrakcyjnia zajęcia i mobilizuje dzieci do zwiększonego wysiłku. Dodatkowym czynnikiem uatrakcyjniającym zajęcia jest wykorzystanie wielu pomocy (woreczków, szarf, piłek, lasek itp.) i sprzętów (ławeczek, drabinek, równoważni itp.).
których nadrzędnym celem jest korygowanie wad postawy i przeciwdziałanie płaskostopiu.

Terapia ręki

Głównym celem zajęć jest usprawnianie motoryki małej, dostarczanie wrażeń dotykowych oraz doskonalenie umiejętności w zakresie samoobsługi.
Program Terapii Ręki zakłada usprawnianie motoryki małej poprzez tworzenie procesu oddziaływań terapeutycznych zgodnych z potrzebami dzieci i dostosowanych do ich funkcjonowania zarówno poznawczego jak i ruchowego. Ćwiczenia realizowane wg
Programu Terapii Ręki rozwijają sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi, która jest niezbędna do wykonywania wielu czynności. Zgodnie z założeniami PTR ręka spełnia swoje funkcje wówczas, gdy wszystkie jej elementy składowe (kości, stawy i mięśnie) działają prawidłowo oraz zachowana jest ich wielostronna
współpraca. W związku z tym podczas usprawniania ręki (terapii ręki) postrzegana jest ona całościowo.
Zajęcia z zakresu Terapii Ręki prowadzone są wg następującego schematu:

 • Powitanie. Stymulacja proprioceptywna (czucia głębokiego).
 • Seria ćwiczeń rozmachowych – jest to grupa ćwiczeń, która angażuje przede wszystkim obręcz braków oraz buduje centralną stabilizację ciała.
 • Seria ćwiczeń manualnych – są to ćwiczenia, w których nacisk położony jest na angażowanie w prace przede wszystkim stawu łokciowego i nadgarstka.
 • Seria ćwiczeń precyzyjnych – jest to grupa ćwiczeń angażująca przede wszystkim dłonie.
 • Relaks.
 • Pożegnanie.

Trening Umiejętności Społecznych

TUS to zajęcia grupowe, prowadzone w grupie równolatków, mające na celu poprawę funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej. Celem zajęć jest też rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych oraz szeroko rozumianych umiejętności prospołecznych.
Celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie kompetencji społecznych takich jak:

 • Poznawanie nowych osób (przedstawianie, mówienie miłym głosem, mówienie pewnym głosem),
 • Słuchanie innych (nawiązywanie kontaktu wzrokowego, przyjmowanie postawy ciała sprzyjającej prowadzeniu dialogu),
 • Rozumienie innych osób ; rozumienie i nazywanie podstawowych emocji (radość, smutek, złość, strach); zwrócenie uwagi na mimikę twarzy i postawę ciała,
 • Rozumienie postawy ciała; rozpoznawanie gestów najczęściej spotykanych w życiu codziennym,
 • Zapraszanie do zabawy; poznawanie różnorodnych sposobów inicjowania wspólnej zabawy z rówieśnikami,
 • Radzenie sobie z odmową; poznawanie sposobów radzenia sobie z sytuacją, gdy „ktoś nie chce się bawić moją zabawką”,
 • Dzielenie się; wzmacnianie umiejętności dzielenia się z innymi,
 • Radzenie sobie ze strachem. W jakich sytuacjach odczuwamy strach? W jakich sytuacjach powinniśmy zachowywać ostrożność, a kiedy możemy czuć się bezpieczni,
 • Radzenie sobie ze złością. Po czym poznajemy, że ktoś jest zdenerwowany? W jaki sposób można sobie poradzić ze złością?; poznanie sposobów akceptowanych społecznie,
 • Radzenie sobie z dokuczaniem innych. Jak możemy się czuć, jak ktoś jest dla nas niemiły? Co możemy zrobić/powiedzieć w takiej sytuacji.

W trakcie zajęć prezentowane są dzieciom scenariusze różnych sytuacji społecznych, a następnie sposoby poradzenia sobie w nich. W czasie uczenia nowych umiejętności kierujemy się zasadą „małych kroków”.

Ruch Rozwijąjacy Weroniki Sherborne

Prowadzenie ćwiczeń Metodą Weroniki Sherborne ma na celu stworzenie dziecku okazji do:

 • Poznawania własnego ciała
 • Usprawniania motoryki
 • Doświadczania poczucia własnej siły i sprawności
 • Poznawanie własnych możliwości ruchowych

Dzieci poznają swoje ciało, swoje możliwości, zwiększają zaufanie do samego siebie, czują się bezpieczniej, pewniej, chętniej podejmują inicjatywę, wchodzą w relacje z innymi. Ćwicząc w grupie poszerzają i wzbogacają doświadczenia społeczne, uczą zasad współdziałania.

 

Jesteś zdecydowany?

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z przedszkolem.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,

dostosowując się do jego potrzeb.