Jak pracujemy

Rekrutacja do przedszkoli trwa cały rok, w miarę wolnych miejsc.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci od 2,5-6 lat (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do 8 roku życia).

Zapewniamy opiekę i terapię dzieciom z opinią o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju  i orzeczeniem o potrzebie Kształcenia Specjalnego.


Przedszkole czynne jest od 6:30 do 18:00


Pracujemy bez przerwy wakacyjnej. Również podczas wakacji realizowana jest terapia dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług wychowania przedszkolnego, rodzice wpłacają na rzecz przedszkola:

czesne w wysokości 630,00 PLN , dla dzieci bez orzeczenia,

lub

czesne 280,00 PLN ,dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

oraz

opłatę za wyżywienie dziecka, 16,00 PLN za każdy dzień,
płatne z góry, przy opłacie czesnego( w razie nieobecności dziecka w przedszkolu , stawka żywieniowa jest odliczana w następnym okresie rozliczeniowym)

Opłat należy dokonywać terminowo, gotówką lub przelewem na następujące konto: 45 1050 1012 1000 0022 0400 0620

Jeżeli czas od zawarcia umowy, do jej wejścia w życie jest większy niż 2 miesiące, rodzice wpłacają 630,00 PLN (pięćset pięćdziesiąt złotych), w dniu jej podpisania, które zastanie zaksięgowane, jako czesne za pierwszy miesiąc pobytu dziecka w placówce. Kwota ta jest bezzwrotna w przypadku rozwiązania umowy.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg procesu wychowania, kształcenia i terapii zaplanowaliśmy czas pobytu dziecka w przedszkolu:

6:30–8:00
Witamy w przedszkolu. Zabawy dowolne dzieci, indywidualna praca nauczyciela z dziećmi, zajęcia indywidualne z dziećmi w ramach terapii

8:00–8:15
Zabiegi higieniczne. Mycie rąk przed śniadaniem

8:15–8:45
Jemy śniadanie

8:45–9:00
Zabiegi higieniczne . Mycie zębów

9:00–11:15
Czas na naukę. Zajęcia dydaktyczne w ramach podstawy programowej, pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia terapeutyczne .

11:15–11:30
Zabiegi higieniczne. Mycie rąk przed posiłkiem.

11:30–12:00
Jemy zupę.

12:00–13:45
Odpoczynek. Relaks , wyciszenie, słuchanie bajek lub pobyt na świeżym powietrzu.

13:45–14:00
Zabiegi higieniczne. Mycie rąk przed posiłkiem.

14:00–14:30
Jemy drugie danie obiadowe.

14:30–15:45
Rozwijamy swoje pasje i zainteresowania. Zajęcia dodatkowe. Zajęcia terapeutyczne ze specjalistami.

15:45–16:00
Zabiegi higieniczne. Mycie rąk przed posiłkiem.

16:00–16:30
Jemy podwieczorek.

16:30–18:00
Zabawy dowolne.

Jesteś zdecydowany?

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z przedszkolem.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,

dostosowując się do jego potrzeb.