Opłaty

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o opłatach.

 

Kontakt z nami

Wpisowe wynosi 0 pln
Czesne 550 pln miesięcznie, oraz opłata za żywienie 12 pln za każdy dzień, płatne z góry do 10 każdego miesiąca. 

W ramach czesnego oferujemy:

  • rzetelną realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN oraz

  • lekcje języka angielskiego (4 x w tygodniu)

  • gimnastykę kompensacyjno-korekcyjną (2 x w tygodniu)

  • rytmikę (1 x w tygodniu)

  • muzykoterapię (1 x w tygodniu)

  • zajęcia grupowe z logopedą (1 x w tygodniu)

  • koncerty muzyczne (1 x w miesiącu)

  • przedstawienia teatralne (1 x w miesiącu)

 

UWAGA!!! 
Opłaty te nie dotyczą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Szczegóły w zakładce Grupa terapeutyczna

Jesteś zdecydowany?

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z przedszkolem.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,

dostosowując się do jego potrzeb.