Kadra

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej kadrze.

 

Kontakt z nami

Przedszkole „Drugi dom” łączy ciepło i bezpieczeństwo rodzinnego domu z profesjonalizmem, bezgranicznie oddanej Dzieciom i Rodzicom, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i terapeutycznej. 

Nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dzieci czuwają: 

mgr Jolanta Witkowska (dyrektor)

 • Dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego

 • Muzykoterapia w rehabilitacji – studia magisterskie

 • Terapia integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi – studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny

 • Oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny

 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – kurs kwalifikacyjny

 • Terapia ręki I i II stopnia – kurs certyfikowany

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne poziom I – szkolenie

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz – szkolenie

 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R – szkolenie SYNAPSIS

 • Jak pracować z dzieckiem z autyzem w przedszkolu – szkolenie SYNAPSIS

mgr Karolina Czajkowska (vice dyrektor)

 • Muzykoterapia w rehabilitacji – studia magisterskie

 • Logopedia – studia podyplomowe

mgr Marta Adamczewska

 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 • Logopedia z elementami resocjalizacji – studia magisterskie

 • Oligofrenopedagogika i wczesna interwencja pedagogiczna i logopedyczna – studia podyplomowe

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne poziom I – skolenie

 • Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne – szkolenie

mgr Katarzyna Markiewicz

 • Psycholog

 • Terapeuta SI

Ewelina Rutkowska

 • Ukończone studia licencjackie kierunek: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacja włączającą

 • Studentka I roku, studia magisterskie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kierunek: Terapia pedagogiczna z edukacją wlączającą

mgr Agnieszka Sosnowiec

 • Rehabilitant

 • Terapeuta SI

mgr Sylwia Kalinowska

Jesteś zdecydowany?

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z przedszkolem.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,

dostosowując się do jego potrzeb.