Kadra

 

Przedszkole „Drugi dom” łączy ciepło i bezpieczeństwo rodzinnego domu z profesjonalizmem, bezgranicznie oddanej Dzieciom i Rodzicom, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i terapeutycznej. 

 

Nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dzieci czuwają: 

mgr Jolanta Witkowską (dyrektor)

 • Dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego

 • Muzykoterapia w rehabilitacji - studia magisterskie

 • Terapia integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - studia podyplomowe

 • Organizacja i zarządzanie oświatą - kurs kwalifikacyjny

 • Oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny

 • Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna - kurs kwalifikacyjny

 • Terapia ręki I i II stopnia - kurs certyfikowany

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne poziom I - szkolenie

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz - szkolenie

 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R - szkolenie SYNAPSIS

 • Jak pracować z dzieckiem z autyzem w przedszkolu - szkolenie SYNAPSIS

mgr Karolina Czajkowska (vice dyrektor)

 • Muzykoterapia w rehabilitacji - studia magisterskie

 • Logopedia - studia podyplomowe

mgr Marta Adamczewska

 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego

 • Logopedia z elementami resocjalizacji - studia magisterskie

 • Oligofrenopedagogika i wczesna interwencja pedagogiczna i logopedyczna - studia podyplomowe

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne poziom I - skolenie

 • Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne - szkolenie

mgr Katarzyna Markiewicz

 • Psycholog

 • Terapeuta SI

Ewelina Rutkowska

 • Ukończone studia licencjackie kierunek: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacja włączającą

 • Studentka I roku, studia magisterskie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kierunek: Terapia pedagogiczna z edukacją wlączającą

mgr Agnieszka Sosnowiec

 • Rehabilitant

 • Terapeuta SI

mgr Sylwia Kalinowska

 •